Klik hier om terug te keren naar Homepage

vzw HOUVAST

Over vzw HOUVAST

 

Deze pagina geeft achtergrondinformatie i.v.m. de vzw HOUVAST: haar doelstellingen en haar structuur.

 

Doelstelling | Structuur | Folder | Steun | Teamleden

 


 

Doelstelling

Vzw HOUVAST is opgericht voor en door alleenstaande ouders.

Haar statuten bij oprichting zijn gepubliceerd in het staatsblad op 16/05/2003

De laatste statuutwijziging werd gepubliceerd in het staatsblad op 18/06/2015

Klik hier voor de laatste publicatie van vzw-aangelegenheden in het staatsblad (18/06/2015)

Zie http://www.staatsblad.be voor on-line versie.

Wij willen informatie, communicatie, dienstverlening en ontspanning aanbieden in de breedste zin in het kader van huwelijk, gezinsontbinding (echtscheidingsproblematiek), overlijden van een partner, samenwonen, relatiebreuk, samenwoningproblematiek, gelijkwaardig ouderschap, opvoeding en onderwijs.

Wij richten ons tot alleenstaande ouders en hun kinderen. In de werking naar kinderen hanteren wij het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind als maatstaf.

Vzw HOUVAST is geen belangengroep en respecteert ieders beleving of verhaal, zonder onderscheid van leeftijd, samenlevingsvorm, geloof, geslacht, situatie of welk kenmerk dan ook.

De vereniging is niet politiek, noch religieus gebonden.  

Wie meer informatie wil over de werking van de vzw Houvast, of interesse heeft om mee te werken, kan voor informatie steeds terecht op info@houvast.be.


Structuur vzw HOUVAST

Naam: "vzw Houvast"

Maatschappelijke zetel: Hannuitsesteenweg 67, 3300 Tienen

Publicatie Belgische staatsblad: 16/05/2003 - Identificatienummer: 82472003

Het Houvast-team bestaat uit:

Raad van Beheer:

  • Bieke, voorzitter
  • Mams, secretaris
  • Reintje, penningmeester

Stuurgroep:
  • Kaat1
  • Marc
  • Werner

Volgens de wettelijke voorschriften van de vzw-wetgeving houdt het Houvast-team jaarlijks een Algemene Vergadering. De datum hiervan wordt tijdig medegedeeld. Wie deze vergadering wil bijwonen, verwittigt minstens 7 dagen vooraf het Houvast-team via info@houvast.be. Daarnaast kan elk geregistreerd lid ook agendapunten aanbrengen via mail naar info@houvast.be.

Het huishoudelijk reglement kan je hier lezen.

Voor een korte voorstelling van de teamleden, klik hier.

 


Folder en ander PR-Materiaal

De belangrijkste informatie over vzw HOUVAST en haar doelstellingen zijn samengebracht op een folder.

Klik op een van de onderstaande linken om de folder te bekomen:

 

Naast deze folder zijn er nog een aantal teksten die kunnen gebruikt worden in bepaalde aankondigingen:

 


Steun

Vzw HOUVAST is een vrijwilligersorganisatie. Voor de werking kunnen wij geen beroep doen op overheidsbijdragen of financiŽle inbreng van sponsors.

Wij stellen uitdrukkelijk dat steun niet mag afhangen van een financiŽle inbreng. Daarom vragen wij lidgeld, noch een verplichte financiŽle bijdrage aan diegenen die gebruik maken van onze teksten of van het forum.

Onze werkingskosten, die wij zo laag mogelijk proberen te houden, worden dan ook volledig betaald via vrijwillige bijdragen.

Wie onze werking wil steunen kan storten op BE13 9730 5766 7039 met vermelding "steun aan vzw HOUVAST"

Elke bijdrage, hoe klein ook, is welkom. Bedankt hiervoor.

   


Laatst aangepast op 13-09-2015 Aangepast

© 2003-2014 - vzw Houvast