Klik hier om terug te keren naar Homepage

vzw HOUVAST

 

Klik hier voor pdf-versie..
Echtscheiding
  - Ouderlijk Gezag - Positie Nieuwe Partner

 

Ouderlijk gezag

Vanaf de geboorte van een kind verwerven beide ouders samen het ouderlijk gezag. 

Onder "ouders" verstaat men hier in juridische zin: de personen van wie van rechtswege het ouderschap vaststaat:

 • de biologische ouders waarvan het ouderschap administratief vastligt
 • die personen die de voogdij over een kind hebben
 • adoptiefouders (niet pleegouders!)

Dit betekent dat de ouders volgende rechten en plichten hebben:  

Rechten:

 • met eerbied behandeld worden door je kinderen
 • persoonlijk contact mogen onderhouden met je kinderen
 • ‘recht van bewaring’ (= kinderen wonen bij jou, wat men vroeger hoederecht noemde)
 • beslissingsrecht in fundamentele keuzes
 • toezicht mogen uitoefenen op de wijze waarop de andere ouder (in geval van niet samenlevende ouders) de opvoeding verzekert
 • beheer van de goederen van de kinderen en het recht op te treden namens de minderjarige (al dan niet na goedkeuring door de vrederechter)
 • vruchtgenot op de goederen van de kinderen.

Plichten:

 • Opvoeding, onderhoud en bijstand garanderen.

 

Dit ouderlijk gezag is niet absoluut. Zo zijn er grenzen die duidelijker worden naargelang een kind zich ontwikkelt (briefgeheim, bescherming van de privacy, vrijheid van godsdienst en geweten, beslissingsrecht betreffende medische handelingen, …).

Het ouderlijk gezag geldt ook tegenover derden. Dat betekent dat derden (onderwijs, hulpverleners, …) de ouders alle informatie moeten verstrekken; dit geldt niet voor beroepen die door het beroepsgeheim beschermd worden.

Bovendien kan de rechtbank beperkingen opleggen aan de uitoefening van het ouderlijk gezag. Dit kan o.m. gebeuren door een maatregel in het kader van de Bijzondere Jeugdbijstand of in een scheidingssituatie.  

Ouderlijk gezag en (echt)scheiding

In de meeste echtscheidingen behouden beide ouders het ouderlijk gezag. Dit staat normaal gezien in het vonnis of in de scheidingsakte bij een EOT. Wanneer er beperkingen worden opgelegd, kan dit enkel na een beslissing van de rechtbank.
Deze beperkingen staan dan ook vermeld in het vonnis.

Bij gezamenlijk ouderlijk gezag behouden de ouders dus allebei de rechten die hierboven beschreven staan. Bij betwisting over 
een beslissing -  vb. schoolkeuze - kan men aan de jeugdrechter vragen een beslissing te nemen.

Ouderlijk gezag en een nieuwe partner

De nieuwe partner van één van beide ouders verkrijgt geen ouderlijk gezag. Wanneer één van de ouders hertrouwt of met iemand gaat samenwonen, kan de nieuwe partner geen van de hierboven opgenoemde rechten uitoefenen.

Betekent dit dat hij/zij helemaal niets te zeggen heeft?

Natuurlijk niet. In elke menselijke relatie zijn er regels en afspraken. Zo ook in een nieuw samengesteld gezin: samenleven vraagt nu eenmaal een zekere vorm van orde. In de dagelijkse samenleving kan een nieuwe partner dus de “normale” dingen wel verwachten (beleefdheid, orde in huis, …). De grote beslissingen worden echter formeel genomen door de ouders.

 

© vzw HOUVAST 134/1  

Wens je meer te weten over dit onderwerp, of wil je hierover je eigen ervaringen delen met andere bezoekers, dan kan je dit steeds doen op het FORUM. In ons forum voeren bezoekers van onze site gesprekken waarin ze hun eigen ervaringen delen met elkaar, steun geven aan elkaar of nuttige tips uitwisselen. De sterkte van vzw HOUVAST ligt hierin dat men op een snelle wijze veel kan leren van de ervaringen van anderen.


snelmenu

Snelmenu naar andere artikels:

 

Laatst aangepast op 20-07-2011 Aangepast

© 2003-2014 - vzw Houvast