Klik hier om terug te keren naar Homepage

vzw HOUVAST

 

Klik hier voor pdf-versie..
Echtscheiding
  - Verandering Persoonlijk Onderhoudsgeld

 

Mededeling

Het kan zijn dat men na de echtscheiding meent dat het bedrag van het persoonlijk onderhoudsgeld moet veranderd worden: minstens één van beide partijen gaat niet meer akkoord met de regeling voor persoonlijk onderhoudsgeld die eerder door de rechtbank werd gevonnist of die bij de EOT werd overeengekomen.

Dit bedrag mag onder geen enkele voorwaarde door één van de beide partijen gewijzigd worden zonder via de rechtbank te gaan. Wie dit zelf aanpast, om welke reden dan ook, riskeert hiervoor veroordeeld te worden.

Wanneer men dus meent dat het bedrag van het persoonlijk onderhoudsgeld veranderd moet worden, dient men zich te wenden tot de rechtbank.

 

Elke vraag tot aanpassing van het bedrag van het persoonlijk onderhoudsgeld 
(verhoging, verlaging of afschaffing) 
verloopt via het Vredegerecht 
en dit zowel bij EOT, ES na 2 jaar feitelijke scheiding en ES op grond van feiten.

 

Opm. bij ES op grond van feiten:
Het te betalen bedrag mag nooit meer bedragen dan 1/3 van de totale inkomsten van de uitkeringsplichtige.

 

 

 

 

© vzw HOUVAST  133/1  

Wens je meer te weten over dit onderwerp, of wil je hierover je eigen ervaringen delen met andere bezoekers, dan kan je dit steeds doen op het FORUM. In ons forum voeren bezoekers van onze site gesprekken waarin ze hun eigen ervaringen delen met elkaar, steun geven aan elkaar of nuttige tips uitwisselen. De sterkte van vzw HOUVAST ligt hierin dat men op een snelle wijze veel kan leren van de ervaringen van anderen.


snelmenu

Snelmenu naar andere artikels:

 

Laatst aangepast op 20-07-2011 Aangepast

© 2003-2014 - vzw Houvast