Klik hier om terug te keren naar Homepage

vzw HOUVAST

 

Klik hier voor pdf-versie..
Echtscheiding
  - Verandering van het bedrag van de alimentatie

 

Mededeling

Het kan zijn dat men na de echtscheiding meent dat het bedrag van de alimentatie moet veranderd worden: één van de beide partijen gaat niet meer akkoord met de regeling voor de alimentatie die eerder door de rechtbank werd gevonnist of die bij de EOT werd overeengekomen.

Dit bedrag mag onder geen enkele voorwaarde door één van de ouders gewijzigd worden zonder via de rechtbank te gaan. Wie dit zelf aanpast, om welke reden dan ook, riskeert hiervoor veroordeeld te worden.

Voorbeeld:
De uitkeringsplichtige ( = diegene die moet betalen) vindt dat hij/zij te veel betaalt, dat hij/zij de kinderen te weinig ziet omdat ze niet steeds komenw wanneer het volgens het vonnis zou moeten (om welke reden dan ook), of hij/zij past de indexering niet correct toe. Dus betaalt hij/zij niet wat betaald zou moeten worden.

Wanneer men dus meent dat het bedrag van de alimentatie veranderd moet worden, dient men zich te wenden tot de rechtbank.

Wanneer deze wijziging samenhangt met een wijziging van het omgangsrecht (verblijf en bezoek) moet men zich wenden tot de jeugdrechtbank, met het verzoek de omgangsregeling te wijzigen, alsook de daaraan verbonden regeling van de alimentatie (zie ook "verandering van omgangsrecht").

 

Elke vraag tot aanpassing van het bedrag van de alimentatie 
(verhoging, verlaging of afschaffing),
los van de procedure tot wijziging van de omgangsregeling verloopt 
zowel bij EOT, ES na 2 j feitelijke scheiding en ES op grond van feiten via het Vredegerecht.

 

Opm

  • bij EOT en ES na 2 j feitelijke scheiding:
    Dit kan enkel wanneer de situatie van één van de ouders ingrijpend gewijzigd is, buiten diens wil om. De rechtbank zal dus steeds nagaan of de kinderen dezelfde levensstandaard kunnen aanhouden als voorheen.
    Indien niet, kan de rechtbank de wijziging wijzigen.

  • bij ES op grond van feiten:
    Het te betalen bedrag mag nooit meer bedragen dan 1/3 van de totale inkomsten van de uitkeringsplichtige.

 

 

 

 

© vzw HOUVAST 132/1

Wens je meer te weten over dit onderwerp, of wil je hierover je eigen ervaringen delen met andere bezoekers, dan kan je dit steeds doen op het FORUM. In ons forum voeren bezoekers van onze site gesprekken waarin ze hun eigen ervaringen delen met elkaar, steun geven aan elkaar of nuttige tips uitwisselen. De sterkte van vzw HOUVAST ligt hierin dat men op een snelle wijze veel kan leren van de ervaringen van anderen.


snelmenu

Snelmenu naar andere artikels:

 

Laatst aangepast op 20-07-2011 Aangepast

© 2003-2014 - vzw Houvast