Klik hier om terug te keren naar Homepage

vzw HOUVAST

 

Klik hier voor pdf-versie..
Echtscheiding
  - Verandering Omgangsrecht

 

Mededeling

Het kan zijn dat men na de echtscheiding meent dat de omgangsregeling moet veranderd worden: één van de beide ouders gaat niet meer akkoord met de regeling van verblijf en bezoek die eerder door de rechtbank werd gevonnisd of die bij de EOT werd overeengekomen.

Doorgaans bevat een vonnis of een scheidingsakte (EOT) een bepaling die zegt dat men mag afwijken van de bepaling, wanneer men  daar onderling mee instemt. Dit biedt doorgaans echter weinig houvast voor het kind. Immers, wanneer één van de beide ouders na verloop van tijd zijn instemming intrekt, valt men terug op de bepalingen van het oorspronkelijk vonnis.

 

Beide ouders zijn akkoord met een nieuwe regeling:

Wanneer men een (mondelinge) overeenkomst heeft over de wijziging van de omgangsregeling laat men dit best homologeren (bekrachtigen) door de rechtbank. Die zal dan enkel nagaan of de belangen van de kinderen hierbij niet in het gedrang komen.

Beide ouders zijn niet akkoord met een nieuwe regeling:

Wanneer er geen overeenstemming te bereiken valt, richt men zich tot de Jeugdrechtbank. De rechtbank zal naar beide partijen luisteren. Zij zal ook nagaan of er voldoende reden is om een bestaande regeling te  wijzigen. Men kan dus niet zomaar een wijziging vragen, maar zal dit moeten motiveren. De rechtbank dient eveneens te oordelen of de wijziging in het belang van het kind is. Indien zij van oordeel is van niet, kan dit een reden zijn om de eis te verwerpen. Soms is dit voor de ouders onbegrijpelijk, omdat de rechtbank het belang van de kinderen soms anders inschat dat een ouder die betrokken partij is.

Bijkomende bepalingen bij een EOT:

Wanneer de omgangsregeling werd vastgelegd in een EOT mag de rechtbank de vraag niet beoordelen, tenzij de omstandigheden van één van ouders ingrijpend veranderd en buiten diens wil om gewijzigd is. Wanneer dit niet het geval is, maar één van de beide ouders een wijziging nodig vindt, zonder dat de omstandigheden zich ingrijpend veranderd hebben, zal de rechtbank de vraag tot wijziging hoe dan ook afwijzen.

Welke rechtbank is bevoegd ?

De Jeugdrechtbank is steeds bevoegd en dit zowel bij echtscheiding onderlinge toestemming, echtscheiding na 2 jaar feitelijke scheiding en echtscheiding op grond van feiten.

Indien dit invloed heeft op de alimentatie voor de kinderen (verandering) zal de Jeugdrechtbank ook hierover een uitspraak doen.

 

© vzw HOUVAST 131/2  

Wens je meer te weten over dit onderwerp, of wil je hierover je eigen ervaringen delen met andere bezoekers, dan kan je dit steeds doen op het FORUM. In ons forum voeren bezoekers van onze site gesprekken waarin ze hun eigen ervaringen delen met elkaar, steun geven aan elkaar of nuttige tips uitwisselen. De sterkte van vzw HOUVAST ligt hierin dat men op een snelle wijze veel kan leren van de ervaringen van anderen.

snelmenu

Snelmenu naar andere artikels:

 

Laatst aangepast op 20-07-2011 Aangepast

© 2003-2014 - vzw Houvast