Klik hier om terug te keren naar Homepage

vzw HOUVAST

 

 

Klik hier voor pdf-versie..
Echtscheiding
  - Scheiding na 2 jaar Feitelijke Scheiding

 

Mededeling

Wat

Na twee jaar feitelijke scheiding kan de rechtbank de echtscheiding uitspreken.

Voorwaarden

Kunnen aantonen (met alle mogelijke middelen) dat er twee jaar onafgebroken sprake is van niet-samenwonen. Dit kan door domicilie, een vonnis, getuigenissen, adres op loonstrook, enz…

Begin Procedure

Eén van de partners kan de procedure starten.

  1. Dagvaarding, via deurwaarder betekend, gericht aan de voorzitter van de rechtbank eerste aanleg van de woonplaats van de laatste verblijfplaats van het echtpaar.
  2. Via vrijwillige verschijning voor de rechtbank.

Schuldvraag

Wie de echtscheiding aanvraagt, wordt als schuldige beschouwd (heeft belang i.v.m. eventueel betalen van persoonlijk onderhoudsgeld aan de andere partij), tenzij deze dit kan weerleggen met bewijzen.

Er is hierop één uitzondering, nl. wanneer men feitelijk gescheiden leefde wegens geestesziekte van de andere partij. In dat geval wordt de aanvrager niet als schuldige aangewezen.

Naar de rechtbank

Na de betekening van de dagvaarding, wordt de zaak ingeleid na 10 dagen

Men kan zelf verschijnen of zich laten vertegenwoordigen door een advocaat.

Duurtijd

Vanaf 3 maand na de zitting.

Kostprijs

Gerechtskosten + kosten advocaat. De concrete kostprijs is afhankelijk van de duur van de procedure en de advocaat. Vooraf informeren bij je advocaat! Prijzen kunnen sterk variëren van advocaat tot advocaat.

Onroerende goederen

Na het vonnis is er de vereffening en/of verdeling, waarin een definitieve beslissing genomen wordt over het eigendomsrecht op de woning.

Roerende goederen

Na het vonnis is er de vereffening en/of verdeling, waarin een definitieve beslissing genomen wordt over het eigendomsrecht op de goederen.

Kinderen

Tijdens de procedure wordt geen uitspraak gedaan over de kinderen. 

Na de echtscheiding neemt de Jeugdrechtbank een beslissing over ouderlijk gezag, verblijfplaats van de kinderen, omgangsregeling, en alimentatie.

Persoonlijk onderhoudsgeld

De eiser (= wie de echtscheiding aanvraagt) moet persoonlijk onderhoudsgeld betalen aan de andere partij, vermits hij/zij als schuldige wordt beschouwd.

Belastingen

Na 1 jaar feitelijke scheiding wordt men apart belast.

Erfrecht

Kinderen erven van beide ouders.

Kinderbijslag

De rechter neemt een beslissing m.b.t. de uitbetaling van de kinderbijslag. Die beslissing is afhankelijk van de verblijfsregeling die men voor de kinderen kiest.

Beroepsmogelijkheden

Beroep mogelijk bij het Hof van Beroep

Voordelen

Strijd om ‘schuld’ niet noodzakelijk aanwezig. Kan de impasse van het alleen wonen en toch gehuwd zijn(wanneer één van beiden geen ‘feiten’ pleegt en toch niet wil scheiden) doorbreken.

Nadelen

De eiser betaalt waarschijnlijk ook persoonlijk onderhoudsgeld, tenzij deze de schuldvraag kan omkeren met bewijsmateriaal.

 

© vzw HOUVAST 123/1

Wens je meer te weten over dit onderwerp, of wil je hierover je eigen ervaringen delen met andere bezoekers, dan kan je dit steeds doen op het FORUM. In ons forum voeren bezoekers van onze site gesprekken waarin ze hun eigen ervaringen delen met elkaar, steun geven aan elkaar of nuttige tips uitwisselen. De sterkte van vzw HOUVAST ligt hierin dat men op een snelle wijze veel kan leren van de ervaringen van anderen.

 


snelmenu

Snelmenu naar andere artikels:

 

Laatst aangepast op 20-07-2011 Aangepast

© 2003-2014 - vzw Houvast