Klik hier om terug te keren naar Homepage

vzw HOUVAST

 

 

Klik hier voor pdf-versie..
Echtscheiding
  - Feitelijke Scheiding (is geen echtscheiding)

 

Wat

De vrederechter neemt voorlopige maatregelen betreffende goederen, aparte woonst, schulden, verblijf van de kinderen, omgangsregeling, persoonlijk onderhoudsgeld.

Dit is echter geen echtscheiding ! Men blijft gehuwd, maar woont niet meer samen. Wie naderhand de echtscheiding aanvraagt, wordt als schuldige omschreven (zie ook nadelen, echtscheiding na twee jaar feitelijke scheiding).

Voorwaarden

Ontwricht huwelijk of ernstige tekortkomingen in de wederzijdse verplichtingen Dit kan met alle mogelijke bewijzen worden aangetoond.

Begin Procedure

Eťn van de partijen richt een verzoekschrift aan de vrederechter van de laatste woonplaats van het echtpaar.

Schuldvraag

Niet relevant, tenzij bij het bepalen van persoonlijk onderhoudsgeld.

Naar de rechtbank

Binnen 3 weken verschijnen beide partijen in het bureau van de vrederechter, men kan zich laten vertegenwoordigen door een advocaat.

Duurtijd

Ongeveer anderhalve maand.

Kostprijs

Gerechtskosten + advocaat. Vooraf informeren bij je advocaat! Prijzen kunnen erg verschillen van advocaat tot advocaat.

Onroerende goederen

Er wordt een voorlopige regeling getroffen i.v.m. het gebruik van het huis.

Roerende goederen

Gebruiksrecht van de goederen wordt voorlopig geregeld door de vrederechter. Er wordt nog geen uitspraak gedaan over het eigendomsrecht.

Kinderen

Voorlopige uitspraak over ouderlijk gezag, verblijfplaats van de kinderen, omgangsregeling en alimentatie

Persoonlijk onderhoudsgeld

Voorlopige uitspraak over persoonlijk onderhoudsgeld. Er wordt geen rekening gehouden met eventuele schuldvraag, tenzij die overduidelijk aanwezig is.

Belastingen

Het jaar dat volgt op de feitelijke scheiding wordt men afzonderlijk belast. Voor de periode er voor kan men vragen de aanslag gesplitst te laten berekenen. Men blijft dan wel nog gezamenlijk aansprakelijk voor eventuele terugbetaling.

Erfrecht

De kinderen blijven erven van beide ouders.

Na zes maand feitelijke scheiding kan men elkaar onterven.

Kinderbijslag

De rechter neemt een beslissing m.b.t. de uitbetaling van de kinderbijslag. Die beslissing is afhankelijk van de verblijfsregeling die men voor de kinderen kiest.

Beroepsmogelijkheden

Beroep mogelijk bij rechtbank van eerste aanleg. In dat geval kan men echter misschien beter overwegen de echtscheidingsprocedure te starten.

Voordelen

Een snelle manier voor wie dringend uit elkaar wil, maar geen echtscheiding overweegt.

Nadelen

Men kan in een pat-situatie terechtkomen. Wanneer de andere partner nadien niet wil scheiden, en je begint zelf de procedure, word je als schuldig beschouwd. Dit heeft financiŽle gevolgen (zie ook echtscheiding na twee jaar feitelijke scheiding).

© vzw HOUVAST 122/1

3 mei 2003

   

Wens je meer te weten over dit onderwerp, of wil je hierover je eigen ervaringen delen met andere bezoekers, dan kan je dit steeds doen op het FORUM. In ons forum voeren bezoekers van onze site gesprekken waarin ze hun eigen ervaringen delen met elkaar, steun geven aan elkaar of nuttige tips uitwisselen. De sterkte van vzw HOUVAST ligt hierin dat men op een snelle wijze veel kan leren van de ervaringen van anderen.

 


snelmenu

Snelmenu naar andere artikels:

 

Laatst aangepast op 20-07-2011 Aangepast

© 2003-2014 - vzw Houvast